67

تاریخ منتشر بر تن اشیاء / مجید اخگر

درباره‌ی تصاویر فرشید آذرنگ، بیژن اخگر، مهران مهاجر.