>> شماره 42

تاریخچه‌ی کوتاه درکِ منظره / گلن پارسونز / سیدمحمد آوینی

احتمالاً مفهوم زیبایی طبیعی به نظر شما بدیهی و پیش‌پاافتاده است. یعنی این واقعیت که بعضی چیزهای طبیعی نوع خاصی نمود حسی دارند که با صفت "زیبا" قابل وصف است چیز جدیدی نیست. کافی است به پدیده‌های طبیعی، مثلاً کوه‌های راکی در آمریکای شمالی، یا برخی مناطق فوق‌العاده زیبا در انگلستان، یا حیوانات پرمهابتی چون شیر یا خرس قطبی نگاه کنیم تا به واقعیت مذکور پی ببریم. ...