50,000 ریال – خرید

73

تاریخمندی امر معاصر همین حالاست!/ ژان فیلیپ آنتوان/ نسترن صارمی

پروژه‌ی تاریخ امر معاصر ممکن است به‌آسانی نقیض‌گویی به‌نظر بیاید، زیرا میانِ فاصله‌ای همیشگی که از جانب مورخان نسبت به موضوع‌شان انتظار می‌رود، و فوریت انتقادی و نیز عدم‌قطعیتِ توأم با هر تلاش برای تحلیل حال حاضر گرفتار آمده است. مورد هنر پیچیدگی مضاعفی را نیز پیش می‌کشد. در اینجا واژه‌ی معاصر به هیچ اثر هنری که در زمان حال تولید شده باشد اطلاق نمی‌شود. بلکه بر کنش‌ها، ابژه‌ها و رویدادهای هنری دست می‌گذارد که خالقان و مخاطبان‌شان آن‌ها را «هنر زمانه‌ی ما» تلقی کرده‌اند، در برابر آثار دیگری که هنر معاصر به شمار نمی‌آیند، در حالی که از دیدگاه زمان‌بندی دقیقاً هم‌عصر ما هستند. این اختلاف میان عبارت مبهم گاه‌شمارانه‌ی «زمان حال» و مفهوم محدود امر معاصر، که به میانجی ارزش‌ها مشخص می‌شود و همواره در معرض تهدید تبدیل شدن به ژانر خاصی از هنر است، خود دردنشانی از یک موقعیت کلی‌تر است که در آن معاصر بودن و تاریخمندی به دو روی سکه‌ی هنری تبدیل شده‌اند. ...