30

تأثیر کامپیوتر و اینترنت بر تصویرگری / بروس واندز / بتی آواکیان

«کامپیوتر و اینترنت نحوه‌ی ارتباطات و شیوه تولید رسانه‌ها را متحول ساختند. امروزه خلق آثار دیجیتال در کارگاه‌های طراحان گرافیک امری رایج و معمول است و بسیاری از هنرمندان تصویرگر که تاکنون به شیوه‌های سنتی فعالیت می‌کردند اینک با چالش‌های جدیدی روبرو هستند. آیا آن‌ها باید تصمیم بگیرند تا ابزار و ادوات سنتی خود را کنار گذاشته و به شیوه‌های دیجیتال تصویرگری روی آورند، یا باید همچنان به ابزارهای سنتی خود وفادار بمانند؟» این جستار در پی پاسخ دادن به این پرسش است. به گمان نگارنده رشد پر شتاب و روزآمد شدن رسانه‌ها و نرم‌افزارهای جدید تصویرگری نه تنها از اهمیت حرفه‌ی تصویرگری نمی‌کاهند، بلکه فرصت‌های نوینی را برای تصویرگران ایجاد می‌کنند. این جستار ابتدا به شرح تاریخچه‌ی مختصری از کاربرد کامپیوتر در تصویرگری می‌پردازد و سپس تحولاتی که در نتیجه‌ی ظهور اینترنت در حرفه‌ی تصویرگری رخ داده است را شرح می‌دهد. نگارنده در ادامه درباره‌ی تأثیری که کامپیوتر در فرایند دیزاین بر ذهنیت و خلاقیت هنرمند تصویرگر برجای می‌گذارد سخن می‌گوید و در نهایت می‌کوشد تا نسبت ظریف و پیچیده میان اصول نظریِ دیزاین و فن‌آوری‌های نوین دیجیتال را تبیین کند. او دو عامل اصلی تعیین کننده در تأثیر فنآوری بر اصول نظری دیزاین را ادراک ذهنی در فرایند دیزاین، و مسائل فرهنگی مرتبط با اینترنت و ارتباطات جهانی و بین فرهنگی می‌داند. به گمان نگارنده برای هنرمند تصویرگر واجب است تا نسبت به آخرین اطلاعات فناوری‌های نوین شناخت داشته باشد.