30

تأثیر کامپیوتر و اینترنت بر تصویرگری / بروس واندز / بتی آواکیان

کامپیوتر و اینترنت نحوه ارتباطات و شیوه تولید رسانه‌ها را متحول ساختند. امروزه خلق آثار دیجیتال در کارگاه‌های طراحان گرافیک امری رایج و معمول است و بسیاری از هنرمندان تصویرگر که تاکنون به شیوه‌های سنتی فعالیت می‌کردند اینک با چالش‌های جدیدی روبرو هستند. آیا آنها باید تصمیم بگیرند تا ابزار و ادوات سنتی خود را کنار گذاشته و به شیوه‌های دیجیتال تصویرگری روی آورند، یا باید همچنان به ابزارهای سنتی خود وفادار بمانند – ابزارهایی که زمان زیادی با آنها کار کرده و بوسیله آنها به سبک تصویرگری خاص خود دست یافته بودند؟