26

تأثیر طنز در تبلیغات / مایکل جانسن / محمدرضا فرزاد

این شگرد اولیه بسیاری از آثار خلاق است. لنگ یک ایده‌اید؟ از یک چیز بانمک استفاده کنید. مثل همان وقت‌ها که از یک لطیفه برای صمیمی‌شدن با مخاطب استفاده می‌کنید، بی‌شک طنز آدم‌ها را با یک شخص، یک محصول و یک آگهی صمیمی می‌سازد. اما اگر طنز سر راه پیام واقعی را بگیرد و باعث بشود ما فقط به آن لطیفه بخندیم و همه چیز را فراموش کنیم؛ آن وقت چه؟