68

تأثیرات انتخاب نوع فونت بر ادراک بصری و ارتباط تصویری / اسماعیل حقی نکلیلجی‌اوغلو / ابوالفضل توکلی‌شاندیز

در طول تاریخ، از غارنشینان اولیه گرفته تا جوامع مدرن صاحب تکنولوژی، به نشانه‌ها معنا تعلق می‌گرفته است و این نشانه‌ها خود به مهم‌ترین عناصر ارتباط تصویری به‌عنوان نمادی از ارتباطات تبدیل می‌شده‌اند. این نمادهای ارتباط تصویری که در تمام دوره‌های تاریخی و جوامعی که انسان در آن‌ها حضور داشته مشاهده می‌شود، در فرهنگ‌های مختلف معانی مختلفی را با خود دارد.

امروزه ارتباط تصویری بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی اجتماعی و فردی ما است. در حقیقت، ارتباط تصویری در تمام زمینه‌های فعالیت در زندگی روزمره ما کاربرد دارد. انتخاب فونت مناسب از بین حجم عظیمی از فونت‌ها که امروزه تعدادشان به ده‌ها هزار مورد می‌رسد، نیازمند اطلاعات مقدماتی و تجربه است. هرچند در حال حاضر کاتالوگ‌های فونت فراوانی در دسترس است، اما انتخاب و تعیین اینکه کدام فونت برای کدام پیام مناسب‌تر است کار بسیار دشواری است.