>> شماره 63

بی‌زمانی در ترس و لرز / حمید نامجو

مجموعه‌قصه ترس و لرز ساعدی که اولین‌بار در سال 1347 منتشر شد حاوی شش قصه است که هر یک به‌تنهایی کامل هستند، اما درعین‌حال به‌دلیل فضا، زبان، شخصیت‌ها و حتی انگاره‌های مشترک و مشابه، شش قصه به‌هم‌پیوسته به نظر می‌رسند. هر یک از این قصه‌ها موزائیکی از یک طرح کلی هستند؛ به‌عبارت بهتر، این قصه‌ها در طول یکدیگر نیستند، بلکه در عرض هم هستند. شاید این کتاب را بتوان طرح یک رمان محسوب کرد، درعین‌حال که رمان، به‌معنای متداول آن، نیست. ...