شماره 24

پنجره‌ی عقبی: بی‌خوابی / مجید اخگر

عنوان این تصویر، یعنی «بی‌خوابی»، ظاهراّ به سرعت مارا به قلب مسئله می‌کشاند: در اینجا با تصویری از بی‌خوابی و تبعات آن روبرو هستیم. اما این عنوان سخت و نفوذناپذیر، همانند مشخصه‌های کلینیکی‌ای که برای آن تعریف می‌شود، به واسطۀ شکافی گذرناپذیر از چیزی که پیش‌رویمان می‌بینیم جدا می‌شود...

پیش خرید شماره 80

ویژه‌نامه هنر شهرهای ایران (2)

120 هزار تومان

90 هزار تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور