>> شماره 55

بیانیه «اول الویت‌ها» در سال‌های 1964 و 2000 / مرجان زاهدی

بیانیه «اول اولویت‌ها» در نوامبر سال 1963 با امضای 22 نفر از هنرمندان و طراحان گرافیک نوشته شد و کِن گارلند در سال 1964 آن را در روزنامه گاردین منتشر کرد. این بیانیه تحت‌تأثیر افکار چپ‌گرا و پیروان مکتب انتقادی فرانکفورت نوشته شد و به مقابله با فرهنگ تجاری و مصرف‌گرای قرن بیستم پرداخت. آن‌چه در ادامه می‌خوانید ترجمه همین بیانیه و نسخه به‌روز‌شده آن در سال 2000 است.