>> شماره 45

“بوکتا، سنت ماست” / نامه‌ی کریم نصر از بوداپست

نیوشای عزیز، امروز ششمین روزی است که به بوداپست آمده‌ام و شاید برای نامه‌نوشتن کمی زود باشد؛ اما در همین مدت کوتاه هم با اتفاقاتی مواجه شده‌ام که فکر می‌کنم شنیدنش برای تو هم جالب خواهد بود:

روز اول: هنوز هواپیما به زمین ننشسته بود که از بلندگو اعلام شد تا لحظاتی دیگر هواپیما به زمین خواهد نشست. از شنیدن نام فرودگاه توانستم حدس بزنم که وارد چه محیطی می‌شوم. نام فرودگاه "فرانس لیست" بود...