شماره 66

به وضوح نمی‌دانم چگونه یک اثر انتزاعی را می‌فهمم / وحید حکیم در گفت‌وگو با کیوان باجغلی

 وحید حکیم در گفت‌وگو با کیوان باجغلی پیرامون نقاشی‌های انتزاعی وحید حکیم.