30

به سوی حرفه‌ای کل نگر / گفت‌وگوی مارشال آریسمن با میلتون گلیزر

این گفتگوی کوتاه درباره‌ی وضعیت و چالش‌های هنر تصویرسازی در دنیای امروز است. گفتگوکنندگان پیرامون این پرسش‌ها و مسائل سخن می‌گویند: آیا هنر تصویرسازی رو به انقراض است یا پیشتر منقرض شده است؟ ظهور مجلات، نشریات و آثار سفارشی چه تأثیری بر هنر تصویرسازی گذاشته است؟ نقش عکاسی در تحول هنر تصویرسازی و سرنوشت کنونی آن چه بوده است؟ آیا در آینده‌ای نزدیک با غیاب تصویرسازان مواجه خواهیم بود؟ نسبت میان دیزاین و تصویرسازی، و دیزاینزها و مدیران هنر با تصویرساز چیست؟ حیطه‌ی اختیار و آزادی عمل تصویرسازان در نسبت با مدیران هنری کدام است؟ کاهش بازار و محل عرضه‌ی آثار تصویرسازی و در عوض ظهور آرشیوها هنر تصویرسازی را دستخوش چه تغییراتی کرده است؟