شماره 61

به بهانه‌ی نمایشگاه کرنش به حافظ، 1395 / علیرضا رضایی‌اقدم

متن حاضر معرفی و تحلیلی است بر آثار هنرمند صاحب‌نام آلمانی گونتر اوکر1 که منتخبی از آثار چاپی او در تاریخ ۱۷اردیبهشت تا ۳۰مردادماه، در بنیاد لاجوردی به‌نمایش گذاشته شد. همراه این نمایشگاه کتابی با عنوان کرنش به حافظ توسط انتشارات هنر معاصر، متعلق به این بنیاد چاپ و منتشر شد که حاوی تصاویری از مجموعه‌ی جدید اوکر با همین عنوان بود. نمایشگاه از دو گروه مجزا از آثار اوکر تشکیل می‌شد: تابلوهای نسبتاً بزرگ‌مقیاس از مجموعه‌ی کرنش به حافظ که در آن‌ها لکه‌رنگ‌ها و اشکال انتزاعیِ‌ تغزلی بعضاً با نوشتار آلمانی تلفیق شده بودند و در تمامی آثارْ چند بیت و یا غزل کاملی از حافظ در گوشه‌ی تصویر به‌چاپ رسیده بود. گروه دیگر شامل تصاویر چاپیِ قدیمی‌تر این هنرمند بودند. پیش از پرداختن به مجموعه‌ی کرنش به حافظ، لازم است کمی درباره‌ی هنر اوکر و اهمیت کار او سخن بگویم. ...

پیش خرید شماره 80

ویژه‌نامه هنر شهرهای ایران (2)

120 هزار تومان

90 هزار تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور