>> شماره 41

به این رقص تن بده / صفی یزدانیان

وقتی مرا به مدرسه پسران بردند، در دوم راهنمایی، هنوز پنج شش سالی مانده بود تا هوا دلپذیر شود و سال‌ها مانده بود که سر و کله نخستین عابران با ماسک‌هایی بر صورت که از خود و ریه‌هاشان در برابر شدت دلپذیری هوا محافظت می‌کردند در شهر پیدا شود. هوای تازه را همان وقت‌ها در آستانه پرتاب شدن به دنیای بی‌زن مردان آینده پیدا کردم. شعرهایی را دوست داشتم که می‌فهمیدم و آشکارتر بودند. ...