54

بهمن محصص: هنرمند تکرو / رویین پاکباز

رویین پاکباز در این نوشتار به مروری اجمالی بر زندگی هنری بهمن محصص می‌پردازد. متن با زندگی‌نامه‌ی مختصری از هنرمند و ماجرای آغاز فعالیت هنری او آغاز می‌شود. در ادامه نویسنده با نگاهی تحلیلی‌تر به زندگی هنری او می‌پردازد. سپس به تحلیل نمونه‌هایی از آثار هنری پرداخته. آثاری که شامل مجسمه‌ها، نقاشی‌ها و چاپ‌های دستی می‌شود.

پاکباز در سرتاسر نوشتار خود برای توضیح موقعیت هنرمند و دیدگاه او نسبت به هنرش از نقل قول‌های خود هنرمند کمک می‌گیرد. به گمان نویسنده شخصیت‌ها و پیکره‌های موجود در آثار محصص، در پی نشان دادن مفاهیمی عام و نمادین از وضعیت معاصر هستند.

ایده‌ی محورین متن بر موقعیت منحصر به فرد محصص در عالم هنر متمرکز است. نویسنده معتقد است. او با تعمق در سنت پیکره‌سازی مدرن و در عین پیروی از هنرمندان بزرگ دوره‌ی مدرن همچون به گفته‌ی خود محصص بروگل و گویا. به سبک بدیع و متمایز خود دست یافته است. از همین روی او را هنرمندی تکرو و متکی به خود می‌داند.

برای مطالعه‌ی بیشتر درباره‌ی این هنرمند مقاله‌ی «بهمن محصص در موج‌خیز سیاه تاریخ» به قلم مراد منتظمی را از اینجا بخوانید.

برای دریافت مقاله روی گزینه‌ی خرید کلیک کنید.