54

بهمن محصص در موج‌خیز سیاه تاریخ / مراد منتظمی / ترجمه: مرجان تاج‌الدینی

بحث درباره‌ی بهمن محصص، به مثابه فیگور اصلی «هنرمند مدرن» (و معاصر)، را باید از جابه‌جایی جغرافیایی‌اش در تاریخ هنری بی‌مرز آغاز کرد. به بیان دیگر، ردپای این غول روشنفکری را باید در شبکه‌ای زمانی ـ مکانی جست که از ایران باستان تا ایران مدرن، و از اروپای رنسانس تا اروپای دوران جنگ امتداد دارد.