>> شماره 61

بندهایی درباره‌ی هنر مفهومی / سول له‌ویت / ابوالفضل توکلی‌شاندیز

سردبیر [مجله] خطاب به من نوشته است که او هم نظرش این است که از«این تصور که هنرمند نوعی میمون است که باید منتقد متمدن کارهایش را شرح بدهد» بپرهیزد. راستی که چه خبر خوبی، هم برای هنرمندان و هم میمون‌ها! امیدوارم حالا که چنین اطمینان خاطری به من داده، بتوانم یقینش را توجیه کنم. اگر بخواهم از بیس‌بال به‌عنوان استعاره استفاده کنم (که یکی از هنرمندان می‌خواهد آنقدر محکم به توپ ضربه بزند که از استادیوم هم بیرون برود و یکی می‌‌خواهد با آرامش روی صفحه اصلی بایستد و وقتی توپ پرتاب شد به آن ضربه بزند)، از فرصتی که به من داده شده که به نوبه‌ی خودم به توپ ضربه بزنم ممنونم.