>> شماره 39

بزرگش بدانند اهل خرد / بابک زیرک

«بزرگش بدانند اهل خرد» یادداشتی در رثای تورج حمیدیان است. بابک زیرک نویسنده‌ی این یادداشت که از دوستان قدیمی حمیدیان است، به شرح علائق و نوع ارتباط حمیدیان با جهان اطرافش می‌پردازد. حمیدیان به فرهنگ و هنر ایران علاقه زیادی داشت و با ورود به حوزه‌ی معماری در ارتباط مداوم با شعر و ادب و نقاشی معاصر ایران قرار گرفت. این عکاس فقید به واسطه ارتباط صمیمی با احمد شاملو لحظات خاصی را از این شاعر به ثبت رسانده است. حمیدیان همواره دانش عکاسی خود را ارتقا می‌داد و در مسائل تکنینی و جزئیات چاپ اطلاعات و تجربه جامعی داشت. از متن:

بر آن نیستم که چون دوست عزیزی از دست رفته است به روال متعارف پای در وادی اغراق گذارم، عیبی را بپوشانم و نکته مثبت و کوچکی را بزرگنمایی کنم. زندگی تورج حمیدیان ‌بی‌نیاز از چنین گزافه گویی‌هایی بوده و هست. تنها کافی است واقعیات را در حد بضاعت حافظه خود یک بار مرور نمایم؛ هنگامی که به تاریخ آشنایی‌مان دقیق شدم یکه‌ای خوردم 42 سال دوستی و دیدار بی‌وقفه...........‌‌ زمانی بس دراز برای آنکه انسانی را در تمامی شرایط به گاه دشواری‌ها و سرخوشی‌ها به زمان تنگناها و فراخ بالی‌ها ببینی، بشناسی و ارزیابی درستی داشته باشی...