39

بزرگراه شهید صیاد شیرازی یا جاده‌ی شمال / مهدیه کُرد

اواخر سال 1389 است؛ ساخت اتوبان شهید صیاد شیرازی مراحل انتهایی‌اش را طی می‌کند و قرار است نوروز 1390 دوازده کیلومتر از این اتوبان به بهره‌برداری برسد. مردم چند سالی است که مشکلات مراحل ساخت را تحمل کرده‌اند؛ بسیاری از خانه‌هایی که در مسیر اتوبان قرار داشته تملک و تخریب شده‌اند و اینک آنچه باقی مانده بزرگراهی لخت است با انبوهی از نماهای مخروبه و دیوارهای حایل. پروژه هم توسط سازمان عمران شهرداری اجرا می‌شود و در نتیجه، منطقه جهت بهره برداری به موقع تحت فشار است...