65

برنهارت هایزگ، تلاش برای مدرنیسم سوسیالیستی / محمدرضا یگانه‌دوست

برنهایت هایزگ در سال 1925 در شهربرسلاو آلمان به دنیا آمد(این شهر پس از جنگ جهانی دوم به وروتسلاو تغییر نام داد و به لهستان پیوست). خانواده‌ی او، همچون خانواده‌ی بروگل‌ها، سه نسل پیاپی نقاشان سرشناسی بودند. ...