>> شماره 65

برنهارت هایزگ، تلاش برای مدرنیسم سوسیالیستی / محمدرضا یگانه‌دوست

«برنهارت هیزگ، تلاش برای مدرنیسم سوسیالیستی» به قلم محمدرضا یگانه‌دوست است. برنهایت هایزگ در سال 1925 در شهربرسلاو آلمان به دنیا آمد(این شهر پس از جنگ جهانی دوم به وروتسلاو تغییر نام داد و به لهستان پیوست). خانواده‌ی او، همچون خانواده‌ی بروگل‌ها، سه نسل پیاپی نقاشان سرشناسی بودند. پیش از او پدرش و پس از او پسرش به حرفه‌ی نقاشی اشتغال داشتند. به نقل از خود او، پدرش خیلی زود دریافت که پسرش مستعد است، اما به دلیل درآمد اندک کار هنری، کوشید او را از ورود به این حرفه منصرف کند.