54

بردن خاک به گالری / روبرت صافاریان

تولد در کروپوتکینِ روسیه در سال 1925، از پدر و مادری که از ترس قتل عام از قارص ترکیه گریخته بودند. مهاجرت به تبریز در پنج سالگی و مرگ مادر در همین سال. مدرسه در تهران و سپس انتقال به جلفا بعد از ازدواج دوباره پدر. نوجوانی در جلفای اصفهان. بازگشت به تهران در پانزده سالگی، تحصیل در مدرسه کمال‌الملک، سپس سفر به رم برای آموختن نقاشی. آغاز موفقیت‌ها. برگزاری نمایشگاه در رم. بازگشت به تهران، در حالی که با اندیشه‌های نو درباره هنر مأنوس شده و می‌خواهد این اندیشه‌ها را در فضای هنرهای تجسمی ایران پیاده کند. تشویق نقاشان قهوه‌خانه‌ای، جمع‌آوری اشیاء کاربردی سنتی مانند قفل‌ها و شاقول‌ها و ظروف دیزی، استفاده از گل و کاه‌گل و نان سنگک و الک در تابلوهایش‌. بنیان‌گذاری گالری استتیک که در ترویج هنرهای‌ نو و اندیشه‌های نو درباره مفهوم هنر نقش اساسی بازی می‌کند. ...