امید بازماندگان، بدون عنوان، ۸۰ در ۸۰ سانتیمتر، ۲۰۱۶
50,000 ریال – خرید

71

برای ک. د.، مردی که نبود / مهدی نصراله‌زاده

او پارسال زمستان همین‌وقت‌ها ‌ـ منظورم اوایل بهمن است‌ ـ مُرد. نتوانستند بفهمند خودکشی کرده یا سانحه بوده. یعنی معلوم نیست لوله‌ی بخاری خودش لق شده یا او عمداً آن را لق کرده بوده. از برادرش پرسیدم. نمی‌دانست. هیچ‌چیزی هم که نشان بدهد قصد خودکشی داشته پیدا نکردند. هرچند روش مضحکی است، امیدوارم خودکشی بوده باشد. اگر سانحه باشد قصه‌ی او از آنکه هست هم رقت‌انگیزتر می‌شود. وقتی برای آخرین‌بار به آن شهر دورافتاده‌ی شمالی می‌رفت به او گفتم که در تنهایی و گمنامی و فقر خواهد مرد. خندید. من هم خندیدم. درواقع داشتم از خودش نقل‌قول می‌کردم. این چیزی بود که پیش‌تر درباره‌ی فرجامش به من گفته بود. ...