شماره 53

بحران نهاد‌ها، بحران موزه‌ها / هومن قاسمی

بحران نهادها، بحران موزه‌ها عنوان مقاله ای است که هومن قاسمی آن را نوشته است. این نوشتار به شرح مفصلی از تاریح موزه از منظر تفکر و ایدئولوژی پیدایش موزه می­‌پردازد. محوریت آن بررسی اندیشه ­ی موزه ای در ایران است که آن را با بررسی ریشه­‌های غربی آن پیگیری می‌­کند. در ادامه به تعریف ماهیت نهادی و مفهومی موزه پرداخته. در بخش هایی آن را با نقد پیرامون بنیان موزه و اشکال آن در ایران همراه می­‌کند. همچنین بیان اهمیت موزه در مطالعات تاریخی در ارتباط با موضوعات مختلف از منظر صاحب نظران حوزه‌­های مربوطه، از دیگر مسائلی است که در متن دنبال می­‌شود.

کلیت نوشتار با نگاهی عمیق و ژرف و بررسی موشکافانه­‌ی همه ابعاد و عناصری که در مطالعات تاریخی موزه لازم است، به پیشروی خود ادامه می‌­دهد. و روزنه‌­ای را به بخشی از هویت ملی هر ملت باز می­‌کند. خوانش متن شبیه به خوانش یک متن فلسفی در رابطه با تفکر موزه­ ای، چرایی و لزوم تاسیس نهاد موزه در جوامع (خصوصا ایران) می­‌باشد.

برای دریافت مقاله روی گزینه‌ی خرید کلیک کنید. 

برای مطالعه‌ی مقاله‌ی دیگری پیرامون جایگاه نهاد موزه‌ها اینجا را کلیک کنید.

بخشی از مقاله‌‌ی «بحران موزه‌ها»:

هنوز هم برای بسیاری، هر بحثی پیرامون موزه، از تحقیق در هنر جدا نیست. چنان که هر بحثی از تاریخ موزه‌ها نیز از تفحّص در تقویم فراتر نمی‌رود. شکّی نیست که تأمّل دربارۀ موزه از تأمّل دربارۀ هنر و تاریخ منفک نیست. درست به سبب همین پیوند، سخن گفتن از موزه در ایران نمی‌تواند مستقل از وضعیّت عمومی مطالعات هنر و تاریخ در ایران و لاجرم ـ مانند هر مبحث دیگری ـ مستقل از وضع عمومی اندیشه در ایران باشد. دشواری ورود به بحث از موزه ـ مانند هر بحث دیگری ـ بیش از هر چیز، ناشی از وضعیّت آشفته‌ای است که می‌توان از آن به مثابه بحران امر تاریخی در اندیشه و اندیشیدن ایرانیان یاد کرد.