>> شماره 45

باید بیرون کشید از این ورطه رخت خویش / نامه‌های منصور قندریز به احمد عالی

منصور قندریز این دو نامه را 53 و 55 سال پیش ـ وقتی 22 و 24 ساله بود ـ برای احمد عالی نوشت. دوستانی که هرکدام از تأثیرگذارترین هنرمندان نسل خود شدند. در آن روزگار قندریز قرار بود در هنرستان تبریز مشغول تدریس نقاشی شود و نامه، راهِ بده بستان افکار و عقاید و احساسات دو رفیق. متأسفانه قندریز زود احمد عالی را ترک کرد و ضایعه درگذشتش خاطره‌‌ای دردناک در ذهن او به جا گذاشت. مینا نوری سال‌ها بعد این نامه‌ها را که درگذر روزگار به اتفاق سالم مانده بودند پیدا کرد و با لطف به ما سپرد تا در این مجموعه منتشر کنیم. ...