36

باشگاه بانک سپه / صفی یزدانیان

صفی یزدانیان در «باشگاه بانک سپه» خاطرات خود از باشگاه بانک سپه تهران در دهه‌ی پنجاه شمسی را مرور می‌کند. جایی در خیابان تخت طاووس که نویسنده در فصل تابستان، زمان زیادی را در آنجا سپری می‌کرد. باشگاه بانک سپه دیگر وجود ندارد و مکان دیگری در خیابان مطهری است. مقاله این تغییر و توصیفِ حال و هوای آن مکان را با تغییرات به وقوع پیوسته برای تهران در گذر زمان پیوند می‌زند.