3

باز – خوانی اتاق روشن / ویکتور برگین / فرشید آذرنگ

ویکتور برگین، استاد هنرهای زیبا در دانشگاه لندن و استاد تاریخ هنر در دانشگاه کالیفرنیا است. او یکی از برجسته‌ترین هنرمندانِ آموزگارِ زمان ماست که در حوزه "رسانه، فرهنگ، هنر" نظریه‌پردازی می‌کند. بسیاری از آثار کانسپچوال او بخصوص در قلمرو عکاسی در موزه‌ها و گالریهای معتبر دنیا به نمایش درآمده است. از کتابهای او می‌توان به Between, Thinking Photography و Shadowed اشاره کرد. مقاله کنونی با عنوان Re-reading Camera Lucida برگرفته از کتاب دیگر اوست.