41

باز از آن “کوچه” گذشتم … ردّ پای خاطره‌ی ما نبود / مریم عمرانی

آنچه به صورت پارادوکسیکال در مورد جامعه ما مشهود است، رویکرد شدید عاطفی ما به گذشته خود و همزمان تخریب سریع و شتابزده‌ای‌ست از هر آنچه که از گذشته برایمان باقی مانده است! در تعریف نوستالژی آمده است: نوستالژی، شکوه بخشیدن و بزرگ‌نمایی‌کردن گذشته است...