واکر اوانز وسایل آشپزخانه-۱۹۷۳ walker evans
50,000 ریال – خرید

41

بازی آخر / مهران مهاجر

كِی بود كه اِوِنز بازی را آغاز كرد؟ نمی‌دانم. اما می‌دانم كِی بود كه این بازی تمام شد. آثار هنری آن‌قدر به هم وابسته‌اند كه چندان دشوار نیست یافتن رابطه‌ای میان یكی چند كار. هیچ لازم نیست نام ببرم از كسانی كه می‌دانیم چندان ژرف و چندان گسترده بر كارهای دیگران رسوخ كرده‌اند و یكی‌شان همین واكر اونز عكاس است. ...