شماره 29

بازگشت به خانه‌ی اول / احمد وکیلی

نقد و بررسی هر جریانی محتاج نگرش علمی و تاریخی است، دور از حاشیه پردازی و متكی بر دانش و كنكاش دقیق- آنچه در فرهنگ ما كمتر یافت می‌شود. شاید دلیل آن هم غلبه فرهنگ شفاهی به جای فرهنگ مكتوب بر اذهان ماست. به هر جهت ایجاد چنین بستری نیاز به مسئولیت و تعهد نویسندگان و اهل قلم دارد و پیش از آن فضایی مدنی و مبتنی بر گفتمان و خود جمعی و تحمل آراء دیگران را می‌طلبد. منتقد باید این تعهد را احساس كند كه فرهنگ مكتوب به عنوان سهمی از تاریخ باقی خواهد ماند. ...

پیش خرید شماره 80

ویژه‌نامه هنر شهرهای ایران (2)

120 هزار تومان

90 هزار تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور