69

بارنت نیومن و ژان فرانسوا لیوتار: امر والای پست مدرن / فیلیپ شا / صالح نجفی

اجازه دهید در ابتدای بحث‌مان راجع به لیوتار، قبل از هر چیز، نظری بیندازیم بر کارهای اثرگذار نقاش انتزاع‌گرا و نظریه‎پرداز هنر آمریکایی، بارنت باروک نیومن (1970-1905). نیومن را به عنوان نقاش و نظریه‌پرداز امر والا می‌شناسند. در نظر اول، کار او سهل و ممتنع است: بلوک‌های رنگی بزرگ و نامتقارنی که به‌وسیله‌ی خط‌های راست باریک تقسیم می‌شوند، خط‌هایی که خود نقاش بعدها با کلمه‌ی «زیپ» از آن‌ها یاد کرد...