>> شماره 34

این همه استدلال برای اثبات چیست؟ / ایمان افسریان

می‌دانم که خلاف رسم و عرف مطبوعات است که پاسخ نقدی را در همان شماره منتشر کنیم، اما مجله فصلنامه است و فاصله‌ی شماره‌های آن زیاد، پس از احمد میراحسان اجازه گرفتم در همین شماره به سوالاتش پاسخ دهم...