16

این ترانه‌ی مکرر عطرآگین / آیدین آغداشلو

ابوالقاسم سعیدی از مهم‌‌ترین نقاشان پنجاه سال اخیر ایران است. وقتی کارش را شروع کرد که نسلی از هنرمندان پیش‌تاز، معنای تازه‌ای را در این عرصه جستجو می‌کردند...