41

اینجا، خیابان ولی‌عصر / زهرا قراخانی

«خیابان‌ولیعصر(عج) می‌تواند مانند شانزه‌لیزه در همه جهان معروف باشد.» این جمله‌ای است که به مناسبت ثبت ملی و جهانی ولیعصر، هر از گاهی از دهان مسئولان شهرداری تهران شنیده می‌شود. ...