>> شماره 56

ایران: تاریخ ناویراسته از 1340 تا امروز / بهزاد نژادقنبر

نمایشگاه «ایران: تاریخ ناویراسته ـ از۱۳۴۰ تا امروز»، اردیبهشت تا شهریور ۱۳۹۳ در بخش تحقیق و نمایش موزه هنرهای مدرن شهر پاریس (Musee d’Art Moderne de la ville de Paris - ARC) برگزار شد. این نمایشگاه ارائه و انتخابی بود از واکاوی حدود نیم قرن تجربه بصری مدرن و معاصر ایران با تکیه بر عکاسی، سینما، رسانه‌های نو، نقاشی و مستندات تاریخی و فرهنگی شامل پوسترها، فیلم‌ها و تصاویر آرشیوی از وقایعی مثل جشن هنر شیراز، انقلاب 1357 و دوران جنگ...