26

ایدوئولوژی و معنا در تولید آگهی‌های بازرگانی / ماتیو سُر /ترجمه روبرت صافاریان

نوشته‌ای که ترجمه‌اش را می‌خوانید از کتابی به نام پژوهش‌های دیزاین انتخاب شده است که عنوان فرعی نظریه و پژوهش در گرافیک دیزاین را بر خود دارد. این کتاب مجموعه‌ای است از مقالاتی به قلم نویسندگان گوناگون در موضوع یاد شده که توسط آودری بنت گزیده و مرتب شده است و استیون هلر مقدمه‌ای بر آن نوشته است...