>> شماره 61

ایده‌پردازی با ماده / مجید اخگر

«ایده‌پردازی با ماده» عنوان یادداشتی است نوشته مجید اخگر پیرامون مجموعه «ساخت و پرداخت» اثر نازگل انصاری‌نیا. یکی از روندهای موجود در آثار انصاری‌نیا چیزی را در چیز دیگر کارگذاری‌ کردن است. این دو چیز غالباً در یک سطح نیستند. این نوع هم‌آمیزی در هنر مدرن کشورهای غیرغربی شگردی آشنا و رایج است. اخگر توضیح می‌دهد که چگونه انصاری‌نیا در آثار خود از این روش بهره می‌گیرد و تفاوت کار او را با سایر نمونه‌های این ژانر تبیین می‌کند. نوشتار با این مقدمه وارد تحلیل مجموعه‌ی «ساخت و پرداخت» انصاری‌نیا می‌شود. مجموعه‌ای که با به کارگیری نقاشی‌های دیواری شهر تهران تلاش کرده است فرآیند مدرن‌سازی شهری را با تناقضات و تضادهای آن بازنمایی کند. در این مسیر، هنرمند از ترکیب دو جنبه‌ی متفاوت بهره می‌گیرد، اما درگیر بازنمایی تضادهای سطحی نمی‌شود. به نظر نویسنده، انصاری‌نیا در هنرش در مرزی حرکت می‌کند که یک سویه‌ی آن هنر بازاری است و سویه‌ی دیگر آن کلاسیسیسمی که موضوع خود را ارتقا می‌بخشد. در شماره 61 گفتگوی مفصلی با نازگل انصاری‌نیا با عنوان «ساخت و پرداخت» موجود است که به شناخت بیشتر این هنرمند کمک می‌کند.