نمایی از رزمناو پوتمکین سرگئی آیزنشتاین battleship potemkin 1926
50,000 ریال – خرید

41

ایده‌ی انقلابی مونتاژ / محمد رضایی‌راد

1ـ در تابلوی فریدا كالو با عنوان پرتره خود در نوار مرزی میان مكزیك و ایالات متحده او در مركز تصویر، همچون یك مجسمه بر یك پایه سنگی ایستاده است. در سمت راست تصویرِ كارخانه‌هایی نقش شده‌اند كه در میان دودشان پرچم آمریكا را می‌توان مشاهده كرد. سمت چپِ تصویر را عناصر فرهنگی و اسطوره‌ای اینكا و آزتك در بر گرفته ‌است او این تابلو را در 1932 كشیده است.

2ـ در رمان ینگه دنیا، جان دوس پاسوس داستان آدم‌هایش، ازجمله مك فینی، كارگر اعتصابی كارخانه را از خلال تكه خبرهای روزنامه‌ها كه مربوط به آغاز قرن بیستم و سال‌های ركود اقتصادی دهه 30 است، و همچنین توصیف‌هایی عكس‌گونه از كودكی خود تعریف می‌كند. او این مجموعه سه جلدی رمان را در فاصله سال‌های 1930 تا 1936 نوشت .

3ـ برتولت برشت در نمایشنامه ژانِ مقدسِ كشتارگاه‌ها ژان دارك را از دوران خودش به زمان معاصر و به یك كارخانه فراورده‌های گوشتی در شیكاگو می‌آورد. همه صحنه‌های نمایشنامه با تیترهایی همچون اخبار روزنامه‌ها آغاز می‌شوند. برشت این نمایشنامه را در 1931 به پایان برد.

چه چیز میان این سه اثر مشترك و همسان است؟ در هر سه اثر سرمایه‌داری آمریكا از طریق تأكید بر كارخانه حضوری آشكار و مسلط دارد، اما این تنها وجه ظاهری قضیه است...