43

ایده‌هایی درباره‌ی خیابان انقلاب گذرگاه سیاست / محمد رضایی‌راد

مقاله‌ی «ایده‌هایی درباره‌ی خیابان انقلاب»، خیابان انقلاب تهران را به عنوان یکی از نمادهای مهم شهر تهران مورد واکاوی قرار می‌دهد. محمد رضایی‌راد از دیدگاه روان‌شناختی و جامعه‌شناختی شاخصه‌هایِ مهم واقع شدن خیابان انقلاب را بررسی می‌کند. گذشته‌ی تاریخی این خیابان چه چیزی را نشان می‌دهد؟ کتابفروشی‌های خیابان انقلاب چگونه به این خیابان هویت بخشیدند؟ از سوی دیگر نقش دانشگاه تهران را در خیابان انقلاب بیان می‌کند. خیابان انقلاب و خیابان‌هایی که به این خیابان می‌رسند چگونه در تاریخ معنا یافته‌اند و به جایگاه امروز خود رسیده‌اند. نویسنده از تصاویر و خاطرات شخصی خود از خیابان انقلاب می‌گوید و گاهی آن را با شهر زادگاه خود مقایسه می‌کند. هنگام خواندن این مقاله دلتنگ خیابان انقلاب خواهیم شد. هر چند مقاله پلشتی‌ها و زیبایی‌هایش را توامان بر خواننده می‌گشاید. ارتباط خیابان انقلاب با سیاست مورد دیگری است که در این مقاله به آن پرداخته شده است. نماز جمعه، راهپیمایی و سایر تجمع‌های سیاسی سال‌هاست با خیابان انقلاب معنا پیدا می‌کند. نویسنده در جایی از مقاله می‌گوید: «فضای سیاست در تهران مدرن همچون همه‌ی فضاهای دیگرش خودبخود شکل گرفته است. این فضای سیاست همین خیابان انقلاب است و خیابان انقلاب ناخودآگاه همان کارکرد آگورا را دارد». مقاله نشان می‌دهد که خیابان انقلاب تنها نام انقلاب ندارد و هویت آن از سیطره‌ی نامش جدا نمی‌شود.