66

ایدئال‌های اجتماعی‌: ساختن آینده 1939 – 1920 / آنا موشینسکا / گلنار نریمانی

جنگ، علی‌رغم خرابی‌ها و کشته‌های بی‌شمارش آغاز دوره‌ای از تغییرات سیاسی و اجتماعی بود. از یک سو به تسریع پیشرفت‌های انقلابی در اروپا یاری رساند، و از سوی دیگر، آبشخور جنبش‌های آوانگاردی شد که در دوران پیش از جنگ متولد شده بودند. پس از مخاصمات ملی سال‌های 1914 تا 1918، هنرمندان انتزاعی در دهه‌ی 1920 در پی همکاری بین‌المللی برآمدند. با ابداع رسانه‌های جدیدی مانند رادیو، گرامافون و سینما، «روح جدید» می‌توانست به جامعه‌ی بسیار گسترده‌تری دست یافته و تحت تأثیرشان قرار دهد، حال‌وهوا و روحی که تمام ساحات زندگی را تحت‌الشعاع قرار داده بود. ...