3

اگر عاشق نباشی آموختنی نیست / محمدابراهیم جعفری

حسینعلی ذابحی را، اولین‌بار در یکی از روزهای شنبه مهرماه 1344 شمسی، در هنرستان پسران، تنها هنرستان هنرهای تجسمی تهران، در آن سال‌ها دیدم....