13

اهرام جیزه و عکاسی / آلن دوگ / نیما ملک‌محمدی، احسان نوروزی

در ۱۹ اوت ۱۸۳۹ در تالار اجتماعات آکادمی علوم فرانسه در پاریس که مملو از متخصصان و محققان گوناگون بود، لوئی آراگو اختراع داگر را به همگان معرفی کرد. این دانشمند مشهور که عکاسی را اساساً یه وسیله‌ی تحقیقاتی می‌انگاشت، در سخنرانی خود اشاره‌ای به طیف وسیع دیگر کاربردهای ممکن این وسیله نکرد. او در مثالی که برای اثبات سودمندی این وسیله ارائه داد، به رشته‌ی مصر شناسی استناد کرد...