>> شماره 62

انقلاب دیجیتالی و گرافیک دیزاین، بازتعریف نقش‌ها یا واگذاری میدان / سودابه صالحی

از معرفی کامپیوتر اپل مکینتاش در سال 1984 توسط استیو جابز و استیو وزنیاک، گرافیک دیزاین دستخوش تغییرات فراوانی شده‌است.‏ این تغییرات فقط در ارتباط با تکنیک یا سبک نیست بلکه به نظر می‌رسد این فناوری جدید حرفه‌های مختلف گرافیک دیزاین ‏مانند تایپوگرافی، تصویرسازی، عکاسی تبلیغاتی، گرافیک‌های اطلاعاتی و آماده‌سازی مواد برای تولید و غیره را نیز دگرگون ‏کرده‌است. فناوری کامپیوتر‌ی به‌طور عمیقی کارکردهای دیزاین را در جامعه تغییر داده‌است. از طرفی، با رشد سریع تکنولوژی در جهان کنونی و افزایش تأثیر آن، ‏دیزاین دموکراتیزه شده و از انحصار گرافیک دیزاینرها خارج می‌گردد. ...