>> شماره 58

اندیشیدن به خودمان، اندیشیدن به دیگران: فرهنگ و هنر مدرن آلمان / مجید اخگر

آن‌چه در دست داريد ويژه‌نامه‌ا‌ی است در مورد فرهنگ و هنر مدرن آلمان. پرداختن به پروژه‌ای از اين دست در موقعيت تاريخی ما به نحوی مضاعف به شور و ثبات‌قدمی شخصي نيازمند است كه ــ در نبود بسياری از عوامل مادی و معنوی ديگر ــ پيش‌برنده‌ی پروژه باشد و، در حالت ايدئال، از آن سو به خوانندگان منتقل شود و به نوبه‌ی خود به طرح‌ها، شورها، و ايده‌های آنها دامن زند. اين در عين اين‌كه ساده‌ترين نقطه‌ی شروع هر ماجراجويی فرهنگی است، از يك نظر مهم‌ترين آنها نيز هست. اما در گام بعد، يكي از نخستين پرسش‌هايی كه خواننده می‌تواند براي خود طرح كند آن است كه چرا آلمان؟ چه چيزی ورای اين شور و علاقه‌ی اوليه كه به طور طبيعی در مورد هر موضوع در بعضي وجود دارد و در بعضي ديگر نه، می‌تواند ما را به مشاركت در اين تجربه دعوت كند يا برانگيزد؟ يا به بيان ظريف‌تر، چه چيزی می‌تواند شور و علاقه‌ی جمع، حلقه، يا فردی خاص را به شور افراد، جمع‌ها، و حلقه‌های ديگر بدل كند، و به اين ترتيب آن را از مسئله‌ای شخصي فراتر ببرد و به مسئله‌ی ديگران هم بدل كند. ...