آرون سیس‌کیند Aaron Siskind Jerome 1949
50,000 ریال – خرید

66

انتزاع: عکس واقعیت / غزاله هدایت

نیم نگاهی تاریخی به گرایش‌های انتزاعی در عکاسی دنیای غرب و ایران