محمدحسین عماد/ وَرم/ 1396/ 190*170*165 سانتیمتر
50,000 ریال – خرید

71

انتزاعِ مفهوم‌زده/ علیرضا احمدی‌ساعی

درباره‌ی دو نمایش: «تهی فعالِ» محمدحسین عماد و «هوای زمینِ» مهران مهاجر