امر والا و هنر معاصر

امر والا و هنر معاصر

مترجم: فاطمه مولازاده

چهار متن از هنرمندان معاصر (آنری میشو، آنیش کاپور، تاسیتادین و رابرت اسمیت‌سون) درباره‌ی امر والا.