69

امر والا اکنون است / بارنت نیومن / مجید اخگر

امر والا اکنون است

بارنت نیومن / مجید اخگر

ابداع [مفهوم] زيبايي توسط يونانيان، يعني اصل موضوعه‌اي كه زيبايي را همچون يك آرمان و ايده‌آل در نظر مي‌گيرد، همواره مترسك دلهره‌زاي هنر و زيبايي‌شناسيِ فلسفي اروپايي بوده است. بدين ترتيب، ميل طبيعي انسان به اين‌كه رابطه‌ي خود را با امر مطلق بيان كند با مطلق‌گرايي‌هاي ابداعاتي بي‌نقص يكي دانسته و خلط شد ــ با بت‌واره‌‌اي به نام كيفيت ــ به نحوي كه هنرمند اروپايي پيوسته با كشمكشي اخلاقي ميان انگاره‌هاي زيبايي و ميل خود به والايي درگير بوده است.