69

امر والای انتزاعی / رابرت رازنبلوم / کتایون یوسفی

[...] «به تجربه‌‌ای دینی می‌ماند!» زمستان گذشته به زائری برخوردم که سعی می‌کرد با این جمله احساس ناآشنایی را برایم توصیف کند که در اثر دیدن هفتاد و دو تابلو از کلایفورد استیل در گالری هنر آلبرایت در او ایجاد شده بود. یکصد و پنجاه سال پیش، شاعر رمانتیک ایرلندی، توماس مور نیز به زیارت منطقه‌ی بوفالو رفت؛ البته مقصد او آبشار نیاگارا بود. تجربه‌ی او نیز، به شهادت نامه‌ای که در 24 ژوئیه‌ی 1804 به مادرش نوشت، نشان از واکنشی سرد ندارد: «احساس کردم به منزلگاه الهی نزدیک می‌شوم؛ ...»