31

امر بدوی / مارک اَنتلیف و پاتریشیا لِیتِن / احسان نوروزی

در ارزیابی امر "بدوی" باید از همان ابتدا در نظر داشت كه این اصطلاح مقوله‌ای ذات‌گرایانه را بیان نمی‌كند بلكه نشانگر نوعی رابطه است. این رابطه همانا رابطه‌‌ی تضاد، رابطه‌ی تقابل دوتایی با امر «متمدن» است: اصطلاح «بدوی» نمی‌تواند بدون متضاد ملازمش وجود داشته باشد، و درواقع این دو اصطلاح برسازنده‌ی یكدیگرند...