>> شماره 49

اقتصاد تازه در فتوژورنالیسم: خیزش اینستاگرام / الیور لارنت / مهران افشار‌نادری

اینستاگرام با بیش از ۸۰ میلیون کاربر که شامل تعدادی از مشهورترین فتوژورنالیست‌ها نیز می‌شود، از موفقیت بی‌سابقه‌ای برخوردار شده است. الیور لارنت با تعدادی از آنها در خصوص چگونگی شکل‌گیری صنعت عکاسی به واسطه اینستاگرام صحبت کرده است.

اینستاگرام، که زاییده فکر مهندسان نرم‌افزار، کوین سایستروم و میشل کریگر است و در اکتبر ۲۰۱۰ عرضه شد و در ابتدا تنها توجه اندکی را به خود جلب کرد. این اپلیکیشن آی‌فون در زمان عرضه، با هیپستاماتیک که از شهرت بالایی حتی در جامعه فتوژورنالیسم بهره می‌برد، رقابت می‌کرد.